ปิตุภูมิ

ภาษาอังกฤษ


n motherland
ความหมายเหมือนกับ: บ้านเกิดเมืองนอน , บ้านเกิด , เมืองเกิด , มาตุภูมิ
คำที่เกี่ยวข้อง: fatherland , birthplace
ตัวอย่างประโยค: ขออวยพรทหารทุกคนให้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิโดยสวัดดิภาพ