ปิตุฆาต

ภาษาอังกฤษ


n patricide
คำอธิบาย: การฆ่าพ่อ
ตัวอย่างประโยค: ทรพีทำปิตุฆาตด้วยความแค้นใจบิดาผู้ให้กำเนิด