ปิติ

ภาษาอังกฤษ


n joy
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ปลาบปลื้ม , ดีใจ , ปีติ
คำที่เกี่ยวข้อง: gladness , happiness , delight , pleasure , elation
คำตรงข้าม: โศกเศร้า , โทมนัส
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ดีใจ , ปลาบปลื้ม , ปีติ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be delighted
ตัวอย่างประโยค: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ