ปิดแปะ

ภาษาอังกฤษ


v stick
ความหมายเหมือนกับ: ประสาน , แนบ
คำที่เกี่ยวข้อง: paste , glue
คำตรงข้าม: ลอก , หลุด