ปิดเป็นความลับ

ภาษาอังกฤษ


v keep the secret
ความหมายเหมือนกับ: เก็บเป็นความลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: take it as a secret