ปิดเบา

ภาษาอังกฤษ


v have retention of urine
คำอธิบาย: ถ่ายปัสสาวะไม่ออก
คำที่เกี่ยวข้อง: be unable to urinate
ตัวอย่างประโยค: เขาเกิดปิดเบาทุกครั้งที่แปลกที่