ปิดเทอม

ภาษาอังกฤษ


n end of semester
คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน
ความหมายเหมือนกับ: ปิดภาคเรียน , ปิดภาคการศึกษา
คำที่เกี่ยวข้อง: term ending , school holidays
คำตรงข้าม: เปิดเทอม
ตัวอย่างประโยค: เห็นคุณยายว่าปิดเทอมจะพาไปพระบาทสระบุรีแน่ะ