ปิดหน้า

ภาษาอังกฤษ


v cover one´s face
คำอธิบาย: ปิดบังไม่ให้เห็นใบหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal one´s face
ตัวอย่างประโยค: ถึงผู้ต้องหาจะปิดหน้า แต่เธอก็แน่ใจว่าใช่ลูกชายของเธอแน่นอน