ปิดสำนวน

ภาษาอังกฤษ


v terminate the investigation
คำอธิบาย: ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้ถูกปิดสำนวนไปเรียบร้อยแล้ว