ปิดล้อม

ภาษาอังกฤษ


v blockade
คำอธิบาย: รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ล้อม
ตัวอย่างประโยค: ทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีเราและหวังจะปิดล้อม