ปิดภาคการศึกษา

ภาษาอังกฤษ


n end of semester
ความหมายเหมือนกับ: ปิดภาคเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: term ending , school holidays
คำตรงข้าม: เปิดเทอม