ปิดผนึก

ภาษาอังกฤษ


v seal
คำอธิบาย: ติดให้แน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: close up tightly
คำตรงข้าม: เปิดผนึก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสินค้าผ่านการทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องจักรแล้ว ก็จะนำมาปิดผนึกปากซองหุ้มให้เรียบร้อย