ปิดป้าย

ภาษาอังกฤษ


v label
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้นป้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: put up a sign or a nameplate , set up a bill-board or sign , set up a sign-board , hang out one´s shingle

คำที่มี "ปิดป้าย" ในคำ


ปิดป้าย v unveil
ตัวอย่างประโยค: ผู้ว่าฯ จังหวัดบุรีรัมย์เปิดป้ายอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านใหม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top