ปิดป่า

ภาษาอังกฤษ


v blockade the forest
คำอธิบาย: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
คำตรงข้าม: เปิดป่า
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด