ปิดประตูค้า

ภาษาอังกฤษ


v monopolize
คำอธิบาย: ถืออำนาจค้าแต่ผู้เดียว
ตัวอย่างประโยค: ตลอดรัชสมัยของกษัตริย์องค์นี้ ไทยไม่ได้ปิดประตูค้ากับต่างชาติเลย