ปิดประตู

ภาษาอังกฤษ


v shut the door
คำตรงข้าม: เปิดประตู
ตัวอย่างประโยค: ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ต้องปิดประตูตลอดเวลา เพราะกลัวเกรงต่อพวกมิจฉาชีพที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียน
v shut out
คำอธิบาย: ไม่ยอมรับสิ่งใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิเสธ
คำที่เกี่ยวข้อง: refuse , not allow , cut off , shut off
คำตรงข้าม: เปิดประตู , ยอมรับ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขามีปัญหา เขาจะปิดประตูไม่ให้ใครช่วยเหลือเขาเลย