ปิดบัง

ภาษาอังกฤษ


v hide
คำอธิบาย: ไม่เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด , ปิด
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal
คำตรงข้าม: เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค: ความผิดพลาดในอดีตมิใช่เรื่องน่าอับอายหรือต้องปิดบังแต่อย่างใด