ปิดบัง

ภาษาอังกฤษ


v hide
คำอธิบาย: ไม่เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด , ปิด
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal
คำตรงข้าม: เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค: ความผิดพลาดในอดีตมิใช่เรื่องน่าอับอายหรือต้องปิดบังแต่อย่างใด

คำที่มี "ปิดบัง" ในคำ


การไม่ปิดบัง n frankness
ความหมายเหมือนกับ: การไม่อ้อมค้อม
คำตรงข้าม: การปิดบัง , การไม่เปิดเผยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top