ปิดท้าย

ภาษาอังกฤษ


v conclude
ความหมายเหมือนกับ: จบท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: end , terminate , finish , wind up , cease , complete
ตัวอย่างประโยค: ผู้เขียนปิดท้ายบทความด้วยคำของไซคอฟสกี้คีตกวีของโลกผู้เป็นกวีในดวงใจของผู้เขียน