ปิดทาง

ภาษาอังกฤษ


v block off
คำอธิบาย: ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือทำกิจเป็นผลสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: กักกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: shut off , close off
ตัวอย่างประโยค: ปชป.สู้ไม่จริง และจะหันมาหนุนให้สมัคร สุนทรเวช ปิดทางสุดารัตน์แห่งไทยรักไทย