ปิดทอง

ภาษาอังกฤษ


v gild
คำอธิบาย: ปิดทับด้วยแผ่นทองคำเปลว
คำที่เกี่ยวข้อง: cover with gold leaf
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้โปรดฯ ให้ปิดทองพระพุทธชินราชและถวายมหาสังวาลนพรัตน์เป็นพุทธบูชา