ปิดตาย

ภาษาอังกฤษ


adj close permanently
คำอธิบาย: ปิดตลอดไป
ตัวอย่างประโยค: เหนือประตูหน้าต่างมักติดช่องกระจะหรือช่องลมซึ่งมีชนิดพลิกได้หรือปิดตาย
adj close permanently
คำอธิบาย: ปิดตลอดไป
ตัวอย่างประโยค: เหนือประตูหน้าต่างมักติดช่องกระจะหรือช่องลมซึ่งมีชนิดพลิกได้หรือปิดตาย