ปิดฉาก

ภาษาอังกฤษ


v be ended
ความหมายเหมือนกับ: จบ , สิ้นสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: be closed , be winded up , be concluded
ตัวอย่างประโยค: สงครามปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2488