ปิดความ

ภาษาอังกฤษ


v hush up
คำอธิบาย: ปิดบังความจริง
ความหมายเหมือนกับ: ปิดบัง
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal a matter , keep secret , suppress
ตัวอย่างประโยค: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง