ปิดคลุม

ภาษาอังกฤษ


v cover
ความหมายเหมือนกับ: คลุม , หุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: overarch