ปิดกล้อง

ภาษาอังกฤษ


v close
คำอธิบาย: เสร็จสิ้นการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุกท้ายของแต่ละเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: put an end to making a film
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่ละครสายใจปิดกล้อง ทางผู้จัดละครก็เปิดละครเรื่องที่ 2 ทันที