ปิด

ภาษาอังกฤษ


v hide
คำอธิบาย: ไม่เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , cover up
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลนี้เป็นความลับทางธุรกิจที่ต่างฝ่ายต่างปิดไม่ให้ฝ่ายใดล่วงรู้
v switch off
คำอธิบาย: ทำให้หยุดทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: ดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: turn off , shut off
ตัวอย่างประโยค: อย่าปิดเครื่องในขณะที่ดิสก์ไดรฟ์กำลังอ่านข้อมูล
v seal off
คำอธิบาย: กันหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก
คำที่เกี่ยวข้อง: close off
ตัวอย่างประโยค: เราต้องระวัง ไม่ซื้ออาหารหรือยาที่ไม่มีอะไรปิดคลุม
v close
ความหมายเหมือนกับ: หยุด
คำที่เกี่ยวข้อง: end , finish
ตัวอย่างประโยค: หลายโครงการฉลองความสำเร็จปิดโครงการก่อสร้างในปีนี้
v cover
ความหมายเหมือนกับ: ติด
คำที่เกี่ยวข้อง: spread over , put something over
ตัวอย่างประโยค: งานที่ทำจากปูนจะตกแต่งผิววัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นด้วยการลงรักปิดทองคำเปลวทับ
v cover
ความหมายเหมือนกับ: ติด
คำที่เกี่ยวข้อง: spread over , put something over
ตัวอย่างประโยค: งานที่ทำจากปูนจะตกแต่งผิววัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นด้วยการลงรักปิดทองคำเปลวทับ