ปิคอัพ

ภาษาอังกฤษ


n pick-up
คำอธิบาย: รถกระบะขนาดเล็ก
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถปิคอัพ
คำที่เกี่ยวข้อง: pick-up truck
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าขับรถปิคอัพขายผลไม้ตามหมู่บ้าน