ปิกนิก

ภาษาอังกฤษ


n picnic
คำอธิบาย: การพากันไปเที่ยวชั่วระยะเวลาสั้นๆ และมีของกินไปเลี้ยงกันด้วย
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมาร์แชลสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย ขี่ม้า โยนโบว์ลิ่ง ปิกนิก