ปาเลสไตน์

ภาษาอังกฤษ


n Palestine
คำอธิบาย: ชื่อแคว้นในเอเซียตะวันตกเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาคริสต์
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์โดยอิสราเอลในปี 1967 มีความเกี่ยวพันกับสงครามอ่าวเปอร์เซีย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top