ปาเต๊ะ

ภาษาอังกฤษ


n batik
คำอธิบาย: ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าปาเต๊ะ
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of Javanese or Malay glazed sarong
ตัวอย่างประโยค: หญิงวัยกลางคนนุ่งผ้าปาเต๊ะเสื้อคอกระเช้านั่งป่าวร้องกึ่งตะโกนกึ่งเชื้อเชิญให้ซื้อสินค้า