ปาหี่

ภาษาอังกฤษ


n acrobatics
คำอธิบาย: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: magic or gymnastic performance showing in various places
ตัวอย่างประโยค: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ