ปาวๆ

ภาษาอังกฤษ


adv repeatedly
คำอธิบาย: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก
คำที่เกี่ยวข้อง: boisterously
ตัวอย่างประโยค: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่