ปาวจนะ

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s teaching
ความหมายเหมือนกับ: ปาพจน์ , พุทธวจนะ , พระธรรมคำสอน , เทศนา
คำที่เกี่ยวข้อง: Buddha´s word