ปาร์เกต์

ภาษาอังกฤษ


n parquet
คำอธิบาย: แผ่นไม้เล็กๆ ที่ใช้ปูพื้นห้องสลับกันเป็นลายต่างๆ
หน่วยนับ: ชิ้น, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ปาร์เกต์
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบัน ปาร์เกต์ได้รับความนิยมในการนำมาปูพื้นภายในบ้านกันมาก เนื่องจากมีความสวยงามและทนทาน