ปารีส

ภาษาอังกฤษ


n Paris
คำอธิบาย: ชื่อเมืองหลวงของฝรั่งเศส
หน่วยนับ: เมือง
ความหมายเหมือนกับ: กรุงปารีส
ตัวอย่างประโยค: พิพิธภัณฑ์ดนตรีที่กรุงปารีสถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่ใหญ่มากแหล่งหนึ่งของโลก