ปานใด

ภาษาอังกฤษ


adv no matter how much
ความหมายเหมือนกับ: เพียงใด
คำที่เกี่ยวข้อง: however much , whatever extent
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใด แต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน