ปานนี้

ภาษาอังกฤษ


adv so
ความหมายเหมือนกับ: ปานฉะนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: such , as
ตัวอย่างประโยค: เมื่อท่านเก่งกล้าถึงปานนี้จะมารังแกอะไรกับคนหาเช้ากินค่ำอย่างผม