ปานฉะนี้

ภาษาอังกฤษ


adv such
ความหมายเหมือนกับ: ขนาดนี้ , ปานนี้ , เช่นนี้ , เพียงนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: so , as
ตัวอย่างประโยค: ตัวละครแต่ละตัวที่โลดแล่นในเพชรพระอุมาฉบับพันทิพ ไฉนจึงบรรเลงกันได้สนุกสนานปานฉะนี้