ปานกัน

ภาษาอังกฤษ


adv comparably
ความหมายเหมือนกับ: พอกัน , พอๆ กัน
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly
ตัวอย่างประโยค: ฝาห้องผุหล่นเป็นรูโหว่แล้ว ไม่เฉพาะฝาหรอกที่เป็นอย่างนี้ หลังคาก็ปานกัน