ปาท่องโก๋

ภาษาอังกฤษ


n deep-fried doughstick
คำอธิบาย: ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลีตัดเป็นท่อนๆ แล้วจับเป็นคู่ติดกัน ทอดน้ำมันให้พอง, คนจีนเรียกว่า อิ้วจาก๊วย
ความหมายเหมือนกับ: ขนมปาท่องโก๋
ตัวอย่างประโยค: พ่อบ้านกินเพียงปาท่องโก๋กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นมื้อเช้า
n deep-fried dough stick
คำอธิบาย: ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากับน้ำตาลทราย รูปสี่เหลี่ยม เนื้อคล้ายขนมถ้วยฟู
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of Chinese flour sweetmeat
ตัวอย่างประโยค: คนชนบทจะคุ้นเคยกับขนมครกมากกว่าปาท่องโก๋ซึ่งกินกับเครื่องดื่มร้อนๆ ชา กาแฟ โอวัลติน หรือน้ำเต้าหู้