ปาทาน

ภาษาอังกฤษ


n Afghan
คำอธิบาย: แขกเผ่าหนึ่ง อาศัยอยู่ในอัฟกานิสถาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ปาชตุน , ชาวปาทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: Paskistan
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ และเครือข่ายข่าวกรองที่เป็นพันธมิตรกันตัดสินใจที่จะสร้างฐานสนับสนุนขึ้น ในหมู่ชาวปาทานอันเป็นชนชาติส่วนใหญ่ของอัฟกานิสถาน