ปาทังกา

ภาษาอังกฤษ


n patanga
คำอธิบาย: ชื่อตั๊กแตนชนิด Patanga succincta ในวงศ์ Acrididae ตัวยาว 6 - 7 เซนติเมตร กว้าง 7 - 8 มิลลิเมตร สีแตกต่างกันไปเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ แดงปนเขียว มีแถบสีครีมทอดจากหน้าไปสันหลังปล้องอกจนถึงปีก ใต้ตามีแถบสีครีมยาวเรียวรูปดาบ ปีกมีรอยจุดและรอยด่างกระจายทั่วไป
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตั๊กแตนปาทังกา
คำที่เกี่ยวข้อง: a species of grasshoppers , locust
ตัวอย่างประโยค: ตั๊กแตนปาทังกาเป็นศัตรอันดับหนึ่งของต้นข้าวโพด