ปาดเหงื่อ

ภาษาอังกฤษ


v wipe the sweat away
คำอธิบาย: ใช้มือกวาดเหงื่อออก
ความหมายเหมือนกับ: เช็ดเหงื่อ
ตัวอย่างประโยค: คนงานก่อสร้างต้องเอามือปาดเหงื่อตลอดเวลาที่อยู่กลางแดด