ปาด

ภาษาอังกฤษ


v slice off
คำอธิบาย: เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยวิธีฝานบางๆ หรือกวาดออก
ความหมายเหมือนกับ: เฉือน
คำที่เกี่ยวข้อง: cut
ตัวอย่างประโยค: มีใครคนหนึ่งถูกพยาบาลเอามีดผ่าตัดปาดนิ้วมือด้วยสาเหตุอะไรไม่ปรากฏ
v sweep away
คำอธิบาย: กวาดสิ่งที่ไม่ต้องการออก
คำที่เกี่ยวข้อง: scrape off , level off , wipe off , wipe away
ตัวอย่างประโยค: ชายชราไล้ปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายปาดหยาดน้ำใสๆ ที่เริ่มรินจากหน่วยตา
n tree frog
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบก ในวงศ์ Rhacophoridae รูปร่างคล้ายเขียดแต่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ทำกองฟองวางไข่ตามกิ่งไม้ชายน้ำ ปลายนิ้วแบนช่วยในการเกาะ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Rhacophorus leucomystax ซึ่งพบทั่วไป, ปาดบิน (R. nigropalmatus),
ความหมายเหมือนกับ: เขียดตะปาด
ตัวอย่างประโยค: ผมยังแยกเขียดและปาดไม่ออก รู้แค่ว่าตัวเล็กกว่ากบเท่านั้นเอง
v sweep away
คำอธิบาย: กวาดสิ่งที่ไม่ต้องการออก
คำที่เกี่ยวข้อง: scrape off , level off , wipe off , wipe away
ตัวอย่างประโยค: ชายชราไล้ปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายปาดหยาดน้ำใสๆ ที่เริ่มรินจากหน่วยตา
n tree frog
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบก ในวงศ์ Rhacophoridae รูปร่างคล้ายเขียดแต่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ทำกองฟองวางไข่ตามกิ่งไม้ชายน้ำ ปลายนิ้วแบนช่วยในการเกาะ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Rhacophorus leucomystax ซึ่งพบทั่วไป, ปาดบิน (R. nigropalmatus),
ความหมายเหมือนกับ: เขียดตะปาด
ตัวอย่างประโยค: ผมยังแยกเขียดและปาดไม่ออก รู้แค่ว่าตัวเล็กกว่ากบเท่านั้นเอง