ปาชตุน

ภาษาอังกฤษ


n Afghan
ความหมายเหมือนกับ: ชาวปาทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: Paskistan


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top