ปาชตุน

ภาษาอังกฤษ


n Afghan
ความหมายเหมือนกับ: ชาวปาทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: Paskistan