ปาจารย์

ภาษาอังกฤษ


n teacher´s teacher
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent teacher