ปางห้ามสมุทร

ภาษาอังกฤษ


n style of Buddha image