ปางตาย

ภาษาอังกฤษ


adv fatally
ความหมายเหมือนกับ: จวนตาย , เกือบตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly dead
ตัวอย่างประโยค: อ้ายวายร้ายโดนยิงหลายนัด หากไม่ตายก็คงเจ็บปางตาย