ปางก่อน

ภาษาอังกฤษ


n in former times
คำอธิบาย: ชาติก่อน
ตัวอย่างประโยค: ท่านที่เคราะห์ดีเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนนั้นเอง