ปากไม้

ภาษาอังกฤษ


n mortise
คำอธิบาย: รอยเจาะหรือรอยปากที่ตัวไม้เพื่อต่อกันให้สนิท
คำที่เกี่ยวข้อง: open mortise in a piece of timber to receive a tenon , open mortise in a piece of timber to receive a tenon